HUKIT622-999

Complete body kit / HU03363041, HU03389041, HU03390041, HU03391041, HU03392041, HU03395041 - oem 19

Applications:

  • Husqvarna TC 125 2019-2021
  • Husqvarna TC 250 2019-2021
  • Husqvarna FC 250 2019-2021
  • Husqvarna FC 350 2019-2021
  • Husqvarna FC 450 2019-2021

€112.28 Shipped within 3-10 days

Complete body kit - oem 19 - Husqvarna - REPLICA PLASTICS - HUKIT622-999 - UFO Plast
Complete body kit - oem 19 - Husqvarna - REPLICA PLASTICS - HUKIT622-999 - UFO Plast
  • Complete body kit - oem 19 - Husqvarna - REPLICA PLASTICS - HUKIT622-999 - UFO Plast
  • Complete body kit - oem 19 - Husqvarna - REPLICA PLASTICS - HUKIT622-999 - UFO Plast

Technical data